TEMEL LABVIEW EĞİTİMİ

Eğitim için tavsiye edilen koşullar;

 • Temel bilgisayar terimlerini bilmek,
 • Aktif bilgisayar kullanıcısı olmak,
 • Temel matematik ve sayı sistemleri konusunda gerekli bilgiye sahip olmak,

Eğitim süresi;

 • Katılımcı sayısı 1- 4 kişi için tavsiye edilen eğitim süresi 3 gün,
 • Katılımcı sayısı 5- 8 kişi için tavsiye edilen eğitim süresi 4 gün,
 • Katılımcı sayısı 9- 12 kişi için tavsiye edilen eğitim süresi 5 gün,

Temel Labview eğitim içeriği;

 • Bilgisayarı tanıma, sayı sistemleri ve programlamaya giriş,
 • Programlama dilleri konusunda ön bilgi,
 • Labview menü yapısı,
 • Front panel – block diagram,
 • Tool palet,
 • Düzenleme araçları,
 • Kontrol – indikatör kavramları,
 • Değişkenler,
 • Lojik yapılar,
 • Array,
 • Döngüler,
 • If-Case yapısı,
 • Cluster,
 • Fonksiyonlar (SubVI), 
 • Uygulamalar